องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
5,484
เดือนที่แล้ว
5,484
ปีนี้
10,842
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
49,394
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-:- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖  
-:- การปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น 
-:- จิตอาสาพัฒนา 
-:- สปสช.มอบทรายอะเบท 
-:- ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 
-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราฃบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงยประมาณ 2566 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 

ภาพถ่ายกิจกรรม ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน.
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (โรบินสันสุรินทร์)
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านกันจารย์
ทะนงชัย เกษตรรุ่งเรือง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 (จากบ้านนางกวงถึงบ้านนางละออง) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาเกาะ หมู่ที่ 13 (จากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายวิริยะ สำนักนิตย์ ถึงหน้าบ้านนายหวน คำตัน)  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าานสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองที องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายกันถึงนานายวิง พ่อค้า) 
-:- ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองที องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกมุมหนองน้ำคุ้มถนนไปทางทิศตะวันตก)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตกเชื่อมวัดเทพจตุรทิศ) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสงฆ์ รังสรรค์ เมธากุล ถึงสระน้ำคุ้มอาปืด) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประปืด หมู่ที่ 3 (จากมุมหนองน้ำทิศตะวันออกถึงคุ้มนายญาติ  งามศรี ) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมคนขับ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (ภายในที่ทำการ อบต.เมืองที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มรสจืด (ยู.เอช.ที) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6) จำนวน 5 โรงเรียน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่่มรสจืด (ยู.เอช.ที) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค.66) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 5018 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “เมืองทีเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8652 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เมืองทีเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางลำไย บุญสุยา ไปหนองระไซร์) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากแยกบ้านนายออมทรัพย์ ไปทางทิศตะวันตก) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 (จากมุมสระน้ำไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนางสำเร็จ เจาะเหมาะ) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (จากแยกบ้านนายสง่าพงษ์ กองทอง ไปทางทิศเหนือ) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 (จากถนน คสล.เดิมคุ้มโคกทนง ถึงสี่แยกบ้านนางไพบูลย์ บุญธรรม) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (คันลำห้วยจากแยกถนนลาดยางไปทางทิศตะวันออก) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากหน้าบ้านนายไอ จิตรกล้า ไปทางทิศตะวันตก)  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ สวนงาม ไปทางทิศตะวันตก) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 

ขอเชิญแวะเที่ยว แวะชอบปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานหวายบ้านบุทม


จักสานหวาย
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาร์มคุณลุงกะทิ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมโฮล บ้านทนงรัตน์


-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้่างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานตกแต่งสวน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล(สอบประเมินสมรรถนะ)เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่