ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
1,078
ปีนี้
3,746
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,746
ไอพี ของคุณ
18.204.2.146

E-service


-:- ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ได้ออกให้บริการ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ออกบริการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัข และแมว จำนวน 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 19 -30 เมษายน 2564 
-:- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส2) 
-:- คู่มือบริการประชาชน (การชำระภาษี) 
-:- แนะนำการชำระภาษีป้าย 
-:- แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 
-:- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินนและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ 

ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
โรค ลัมปี สกิน Lumpy skin disease virus
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ส่งเสริมอาชีพการ เพาะเห็ดการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทอผ้าไหม หลักสูตร การออกแบบลายผ้าไหม)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต.9223 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12 (จาสามแยกบ้านนายสมบูรณ์ งามเทศ ไปทางทิศเหนือ) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากหน้าบ้านนายสำอาง สุขดี ถึงหน้าบ้านนายสุระ เฉียบแหลม) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังแก หมู่ที่ 10 (จากสี่แยกยุ้งฉางไปถึงหน้าบ้านนายคำคม หงสือนันต์) งบประมาณใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายมานพ สมัครสมาน ถึงนางตวม โพธิ์แก้ว) งบปรมาณใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 (จากที่นานางอุทัย มียิ่งถึงที่นานางเอี่ยม วงศ์ศรี) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (ด้านข้างโรงเรียนฝั่งทิศใต้) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน กต 9223 สุรินทร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มรสจืด (UHT) ชนิดกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.64-30มิ.ย.64) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มรสจืด (UHT) ชนิดกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.64-30มิ.ย.64) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรณา 3 มิถุนายน 2564 (ป้ายไวนิลแบบพิมพ์ละเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงอักษณพระนามาภิไธย ส.ท.และธงชาติไทย เพื่อนำมาประดับบริเวณอาคาร และรอบรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้า ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12 (จากสามแยกบ้านนายสมบูรณ์ งามเทศ ไปทางทิศเหนือ)) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากหน้าบ้านนายสำอาง สุขดี ถึงหน้าบ้านนายสุระ เฉียบแหลม)) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังแก หมู่ที่ 10 (จากสี่แยกยุ้งฉางไปถึงหน้าบ้านนายคำคม หงศ์อนันต์) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายมานพ สมัครสมาน ถึงบ้านนางตวม โพธ์แก้ว) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (ด้านข้างโรงเรียนฝั่งทิศใต้) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากคุ้มโคกกระโดเชื่อมคุ้มโคกอังกัญ) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (ซอยกลางคุ้มโคกกระโดด)) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 (จากที่นานางอุทัย มียิ่งถึงที่นานางเอียม วงศ์ศรี) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 (จากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางสำนักสงฆ์เทพศิลาชัย) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

-:- ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่