องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


-:- ประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-:- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖  
-:- การปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น 
-:- จิตอาสาพัฒนา 
-:- สปสช.มอบทรายอะเบท 
-:- ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 
-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราฃบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงยประมาณ 2566 
-:- ประกาศ เบี้ยความพิการ-ผู้สูงอายุ-พ.ศ.2566  
-:- ประกาศผู้สูงอายุ-พ.ศ.2566-2 (1) 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 

โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร)
ภาพถ่ายกิจกรรม ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน.
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
วันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (โรบินสันสุรินทร์)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงชัยใหญ่ ม.14 (จากบ้านนางเภา วันถุนัด ไปคุ้มโคกตาแดก)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง อบต.เมืองที 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.หน้าโรงเรียนบ้านบุทมเชื่อมคุ้มโคกตราด ตำบลราม)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ตามแบบแปลน อบต.เมืองที 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากหน้าบ้านนางกันยา บุญธรรม ไปจรดวัดเทพจตุรทิศ) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางจำนง ผิวงาม) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางสุวรรณา มุมทอง จรดเขตรถไฟ) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12 (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนางสาวนุชจรี ลัดดาหอม ไปทิศตะวันตก ถึงสามแยกไปหนองตะโก) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางอ๊อด อยู่ยิ่ง ถึงสุดทางไปทางทิศตะวันออก) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลเมืองที (หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9,12 และหมู่ที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ช่วงเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566(ช่วงก่อนปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด 180 มิลลิลิตร ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในสำนักงาน อบต.เมืองที จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองที 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลเมืองที(หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9,12 และหมู่ที่ 14) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน)  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงชัยใหญ่ ม.14 (จากบ้านนางเภา วันถุนัด ไปคุ้มโคกตาแดก) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.หน้าโรงเรียนบ้านบุทมเชื่อมคุ้มโคกตราด ตำบลราม) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากหน้าบ้านนางกันยา บุญธรรม ไปจรดวัดเทพจตุรทิศ) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ตามแบบแปลน อบต.เมืองที กำหนด 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง อบต.เมืองที  
-:- ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 

ขอเชิญแวะเที่ยว แวะชอบปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานหวายบ้านบุทม


จักสานหวาย
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาร์มคุณลุงกะทิ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมโฮล บ้านทนงรัตน์


-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้่างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานตกแต่งสวน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล(สอบประเมินสมรรถนะ)เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่