องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
700
เดือนที่แล้ว
2,859
ปีนี้
3,559
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
42,111
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233

E-service


-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- รายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูญหาย 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ เรื่่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 
-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราฃบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงยประมาณ 2566 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
การประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
การประชุมคณะทำงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
การประชุมฝ่ายปกครองท้องที่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตกเชื่อมวัดเทพจตุรทิศ) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสงฆ์ รังสรรค์ เมธากุล ถึงสระน้ำคุ้มอาปืด) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประปืด หมู่ที่ 3 (จากมุมหนองน้ำทิศตะวันออกถึงคุ้มนายญาติ  งามศรี ) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากแยกบ้านนายสำฤทธิ์ ธุนาสูรย์ ไปทางทิศใต้ เชื่อมเขตเทศบาล) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ภายในที่ทำการ อบต.เมืองที)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสังแก หมู่ที่ 10 สายทางจากถนนลาดยางบ้านสังแก ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมเขตบ้านประปืด 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางลำไย บุญสุยา ไปหนองระไซร์) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสังแก หมู่ที่ 10 สายทางจากถนนลาดยางบ้านสังแก ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมเขตบ้านประปืด ตำบลเมืองที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB 1/2566 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 7 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกมุมหนองน้ำคุ้มถนนไปทางทิศตะวันตก) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตกเชื่อมวัดเทพจตุรทิศ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 (นายสิทธิศักดิ์ ตอนสุข) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 (นายสุทิศ สวนงาม) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 (นายเกรียงศักดิ์ ทะหมุน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 (นางสาวดาวเรือง สุขรอบ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - เมษายน 2566 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางลำไย บุญสุยา ไปหนองระไซร์) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากแยกบ้านนายออมทรัพย์ ไปทางทิศตะวันตก) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 (จากมุมสระน้ำไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนางสำเร็จ เจาะเหมาะ) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (จากแยกบ้านนายสง่าพงษ์ กองทอง ไปทางทิศเหนือ) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 (จากถนน คสล.เดิมคุ้มโคกทนง ถึงสี่แยกบ้านนางไพบูลย์ บุญธรรม) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (คันลำห้วยจากแยกถนนลาดยางไปทางทิศตะวันออก) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากหน้าบ้านนายไอ จิตรกล้า ไปทางทิศตะวันตก)  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ สวนงาม ไปทางทิศตะวันตก) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

ขอเชิญแวะเที่ยว แวะชอบปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานหวายบ้านบุทม


จักสานหวาย
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาร์มคุณลุงกะทิ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมโฮล บ้านทนงรัตน์


-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้่างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานตกแต่งสวน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล(สอบประเมินสมรรถนะ)เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่