องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

 ชื่อเอกสาร :  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   [ 23 พฤษภาคม 2566 ]
รายละเอียดเอกสาร
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๑๗/ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา (ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)
  

ย้อนกลับ