องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
6,668
ปีนี้
43,223
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุทม หมู่ที่ 4 สายทาง (จากถนนสาย 226 ไปทางทิศเหนือ)7 มิ.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายออมทรัพย์ ไปทางทิศตะวันตกเชื่อมเขตบ้านหนองกัว)20 เม.ย. 2566
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้ออาหารเสริม นม)16 พ.ย. 2565
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1 ก.ย. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสังแก ม.10(อุดหนุนเฉพาะกิจ)15 ก.พ. 2565
6ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ต.ค. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)15 ก.ย. 2564
8ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256416 ก.พ. 2564
9ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256410 ก.พ. 2564
10ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ก.พ. 2564
11ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
12ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)25 มี.ค. 2563
13รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 256225 ต.ค. 2562
14เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างออกแบบ งานโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.เมืองที งบเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)13 พ.ค. 2562
15ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256228 ก.ย. 2561

1