องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
3,239
เดือนที่แล้ว
2,499
ปีนี้
8,597
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
47,149
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้ออาหารเสริม นม)16 พ.ย. 2565
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1 ก.ย. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสังแก ม.10(อุดหนุนเฉพาะกิจ)15 ก.พ. 2565
4ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ต.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)15 ก.ย. 2564
6ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256416 ก.พ. 2564
7ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256410 ก.พ. 2564
8ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ก.พ. 2564
9ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
10ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)25 มี.ค. 2563
11รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 256225 ต.ค. 2562
12เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างออกแบบ งานโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.เมืองที งบเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)13 พ.ค. 2562
13ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256228 ก.ย. 2561

1