องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
6,668
ปีนี้
43,223
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ยกเลิกการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง5 ก.ค. 2565
2ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้่างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานตกแต่งสวน)5 ก.ค. 2565
3ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 256522 ก.พ. 2565
4ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 ก.พ. 2565
5ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามหน้าที่ปฎิบัติงานภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 256416 มิ.ย. 2564
6ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-256615 มิ.ย. 2564
7ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔22 ต.ค. 2563
8ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔22 ต.ค. 2563
9การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563-25656 ต.ค. 2563
10ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที10 ม.ค. 2563
11ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีประจำปี พ.ศ. 25639 ม.ค. 2563
12ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.25639 ม.ค. 2563
13ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 25639 ม.ค. 2563
14ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
15การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีพ.ศ.256230 ต.ค. 2562
16ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที11 เม.ย. 2562
17การจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมี ประจำปีพ.ศ.25624 เม.ย. 2562
18การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 ม.ค. 2562
19การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628 ม.ค. 2562
20จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 พ.ย. 2561

1 2 3   >>  >|