องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
3,239
เดือนที่แล้ว
2,499
ปีนี้
8,597
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
47,149
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปีงบประมาณ พ.ศ.256513 ธ.ค. 2565
2รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ20 ธ.ค. 2562
3รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน30 ก.ย. 2561
4การตรวจสอบการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ก.ย. 2561
5รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 64 ต.ค. 2553
6การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.254422 ก.ย. 2553
7ปรับปรุงคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัด16 ก.ย. 2553
8ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน13 ก.ค. 2553

1