องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
139
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปีงบประมาณ พ.ศ.256513 ธ.ค. 2565
2รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ20 ธ.ค. 2562
3รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน30 ก.ย. 2561
4การตรวจสอบการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ก.ย. 2561
5รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 64 ต.ค. 2553
6การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.254422 ก.ย. 2553
7ปรับปรุงคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัด16 ก.ย. 2553
8ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน13 ก.ค. 2553

1