องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1คำนำ28 ก.ค. 2558
2ประกาศ28 ก.ค. 2558
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร28 ก.ค. 2558
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร28 ก.ค. 2558
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 ก.ค. 2558
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล28 ก.ค. 2558
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล28 ก.ค. 2558
8การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร28 ก.ค. 2558
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 ก.ค. 2558
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล28 ก.ค. 2558
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา28 ก.ค. 2558

1