องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒15 มี.ค. 2566
2ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ 15 มี.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราฃบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงยประมาณ 256630 พ.ย. 2565
4รายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูญหาย29 พ.ย. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629 ก.ย. 2565
6แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629 ก.ย. 2565
7แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256629 ก.ย. 2565
8แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256629 ก.ย. 2565
9ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่1 บ้านเมืองที ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
10ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่2 บ้านตาเปาว์ ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
11ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่3 บ้านประปืด ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
12ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่8 บ้านทนงรัตน์ ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
13ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่9 บ้านหนองกัว ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
14ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่7 บ้านโคกลำดวน ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
15ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่10 บ้านสังแก ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
16ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
17ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่11 บ้านเซ็ม ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
18ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่12 บ้านกันจารย์ ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
19ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่13 บ้านกาเกาะ ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564
20ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่14 บ้านทนงชัยใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 256529 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|