องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
3,239
เดือนที่แล้ว
2,499
ปีนี้
8,597
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
47,149
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองที2 มี.ค. 2566
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ก.พ. 2566
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.พ. 2566
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาเกาะ หมู่ที่ 13 (จากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายวิริยะ สำนักนิตย์ ถึงหน้าบ้านนายหวน คำตัน)21 ก.พ. 2566
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร14 ก.พ. 2566
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล13 ก.พ. 2566
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ประตูบริเวณหน้าห้องปฏิบัติราชการรองปลัด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ม.ค. 2566
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากแยกบ้านนายสำฤทธิ์ ธุนาสูรย์ ไปทางทิศใต้ เชื่อมเขตเทศบาล) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ม.ค. 2566
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ม.ค. 2566
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก) จำนวน 85 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ม.ค. 2566
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ภายในที่ทำการ อบต.เมืองที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ม.ค. 2566
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง10 ม.ค. 2566
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8652 สุรินทร์ จำนวน 1 ลูก10 ม.ค. 2566
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 256610 ม.ค. 2566
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 7 ตู้ จำนวน 1 ชุด9 ม.ค. 2566

1 2   >>  >|