องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ก.ย. 2566
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ย. 2566
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566(ช่วงก่อนปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ย. 2566
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด 180 มิลลิลิตร ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ก.ย. 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากถนนคอนกรีตเดิมไปคุ้มตาแนน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ก.ย. 2566
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2566
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2566
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในสำนักงาน อบต.เมืองที จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2566
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2566
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทนงชัยใหญ่ ม.14 (จากบ้านนางเภา วันถุนัด ไปคุ้มโคกตาแดก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2566
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง อบต.เมืองที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ก.ย. 2566
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.หน้าโรงเรียนบ้านบุทมเชื่อมคุ้มโคกตราด ตำบลราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ก.ย. 2566
13ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ตามแบบแปลน อบต.เมืองที กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ก.ย. 2566
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ย. 2566
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ย. 2566
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ย. 2566
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ก.ย. 2566
18ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ก.ย. 2566
19ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.ย. 2566
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย หมู่ที่ 5 (จากหน้าบ้านนางกันยา บุญธรรม ไปจรดวัดเทพจตุรทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.ย. 2566

1 2 3 4 5.....   >>  >|