องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
6,668
ปีนี้
43,223
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256718 ก.ย. 2566
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ก.ย. 2565
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 2) 14 ก.ย. 2564
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 3) 14 ก.ย. 2564
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 1)14 ก.ย. 2564
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ. 256315 ก.ค. 2564
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรืื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.256014 เม.ย. 2564
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว5 เม.ย. 2564
9ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25585 เม.ย. 2564
10ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25535 เม.ย. 2564

1