องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25545 เม.ย. 2564
2พระราชขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25525 เม.ย. 2564
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25625 เม.ย. 2564
4พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 25605 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25225 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 25435 เม.ย. 2564

1