องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.อบต.จ.สร.แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 70 ) พ.ศ.256417 ก.พ. 2566
2ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน17 ก.พ. 2566
3ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง17 ก.พ. 2566
4ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล 256517 ก.พ. 2566
5ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินครู 256517 ก.พ. 2566
6ประกาศ ก.อบต.จ.สร.แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 6717 ก.พ. 2566
7ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 14 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 417/34 -ข้อ 417/46)2 เม.ย. 2564
8ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ข้อ 296-ข้อ 309)2 เม.ย. 2564
9ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วยไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น พ.ศ.25612 เม.ย. 2564
10ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรครูทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25622 เม.ย. 2564

1