องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต.พ.ศ.254517 ก.พ. 2566
2ประกาศฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 17 ก.พ. 2566
3ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 5 การบรรจุแต่งตั้ง31 มี.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256031 มี.ค. 2564

1