องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
3,239
เดือนที่แล้ว
2,499
ปีนี้
8,597
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
47,149
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

1
ภาพถ่ายกิจกรรม ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน.,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
01 มีนาคม 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
31 มกราคม 2566

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (โรบินสันสุรินทร์),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
21 ตุลาคม 2565

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านกันจารย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ตุลาคม 2565

ทะนงชัย เกษตรรุ่งเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
07 กรกฎาคม 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
28 มิถุนายน 2565

การประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
08 มิถุนายน 2565

โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

เมื่่อวันที่ 30 พฤษภาคม -  1  มิถุนายน 2565  นางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นำคณะเจ้าหน้าที่ อบต. เมืองที ออกใหhบริการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จำนวน 12 หมุ่บ้าน  ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

07 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
12 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนเมืองที  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ หอประชุมเชียงปุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที โดยมีนางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ และผู้แทนภาคประชาชน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จะแจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ไปยังหมู่บ้านต่อไปและทางเว็บไซต์ WWW.muangtee.go.th ต่อไป  

28 เมษายน 2565

การประชุมคณะทำงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประชุมคณะทำงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที และประธานอาสาสมัีครสาธารณสุขประจำหมู้บ้าน ร่วมเป็นคณะทำงาน ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด 19 

11 เมษายน 2565

การประชุมฝ่ายปกครองท้องที่,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ณ หอประชุมเชียงปุม อบต.เมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองที ผอ.รพ.เมืองที โดยประชุมหารือในประเด็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายจังหวัดและอำเภอเมืองสุรินทร์ 

07 เมษายน 2565

กิจกรรมสร้างค่านิยมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

กิจกรรมสร้างค่านิยมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เทศบาลเมืองที ปฎิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ วัดบ้านหนองกัว และ วัดบ้านทนงชัยใหญ่ ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

15 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะกรมการกองทุน สปสช. ครั้้งที่1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวหทัยทิพย์ สุขตน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ประชุมกองทุนฯ อบต.เมืองที เพื่อพิจารณาแผนการเงิน แผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

18 มกราคม 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)