องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
6,668
ปีนี้
43,223
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

1
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเชียงปุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้บริหารอบต. สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน

22 กันยายน 2566

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.เมืองที

ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุรินทร์ กำนันตำบลเมืองที ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมููที่ 11 เข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่่ 9 บ้านหนองกัว ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

21 เมษายน 2566

ภาพถ่ายกิจกรรม ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน.,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
01 มีนาคม 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
31 มกราคม 2566

วันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
04 ธันวาคม 2565

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (โรบินสันสุรินทร์),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
21 ตุลาคม 2565

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านกันจารย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ตุลาคม 2565

การดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์       ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที นำโดยนางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นายก องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยงานสาธารณสุข ออกให้บริการฉีดวัคซีนหมา-แมว ป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์       ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 กันยายน 2565

ทะนงชัย เกษตรรุ่งเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
07 กรกฎาคม 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
28 มิถุนายน 2565

การประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
08 มิถุนายน 2565

โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

เมื่่อวันที่ 30 พฤษภาคม -  1  มิถุนายน 2565  นางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นำคณะเจ้าหน้าที่ อบต. เมืองที ออกใหhบริการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จำนวน 12 หมุ่บ้าน  ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

07 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
12 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนเมืองที  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ หอประชุมเชียงปุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที โดยมีนางสาวหทัยทิพย์ สุขตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ และผู้แทนภาคประชาชน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จะแจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ไปยังหมู่บ้านต่อไปและทางเว็บไซต์ WWW.muangtee.go.th ต่อไป  

28 เมษายน 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)