องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
3,239
เดือนที่แล้ว
2,499
ปีนี้
8,597
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
47,149
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
15 มีนาคม 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
15 มีนาคม 2566

การปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2566

จิตอาสาพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เพื่อเตียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ วัดจอมสุทธาวาส 

10 กุมภาพันธ์ 2566

สปสช.มอบทรายอะเบท,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองที มอบทรายอะเบท สเปรย์กำจัดยุงให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเมืองที

ณ ห้องประชุมเชียงปุม

09 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
27 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างของ อบต.เมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
20 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ),องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
20 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ธันวาคม 2565

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
13 ธันวาคม 2565

วันสิ่่่งแวดล้อมไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองที ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดจอมสุทธาวาส ตำบลเมืองที

04 ธันวาคม 2565

รายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูญหาย,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที,muangtee.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (151 รายการ)