ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122
นายเยียร สมัครสมาน
ประธานสภา อบต.
เบอร์โทร 087-645529

นายสำฤทธิ์ สิงห์ทอง
รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทร 095-3298639

นางสาววราภรณ์ ศรีระอุดม
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทร 061-6596928

นายสมาน ยาหอม
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร 087-2582786


นายสมนึก เจริญโรจน์ปัญญา
ส.อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร 083-7393565


นายสุพรรณ สนุกรัมย์
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร 062-1870827


นายหวน โอษฐงาม
ส.อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร 062-1870827


นายอ่าง ไชยศรีรัมย์
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร 080-1536353


นางพัชรี อิ่มจิตต์
ส.อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร 080-3323832


นายสมพงษ์ อินทร์สุข
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร 084-9587859


นายเลื่อน สุขตน
ส.อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร 083-3742994


นายสุรีย์ วันถุนัด
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร 090-02973143


นางสมอนทอง งามมี
ส.อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร 063-0313986


นายคำแสน ระวังชื่อ
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร 089-4242442


นายวรรณะ พันธ์ศรี
ส.อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร 065-3579388


นายชิด สมัครสมาน
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร 082-3696981


นายทองเหลือ นพเก้า
ส.อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร 097-3360434/064-7390165


นายชำนาญ มุมทอง
ส.อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร 080-4773509


นายสมศักดิ์ อยู่ดี
ส.อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร -


นายประศรี งามวิเศษ
ส.อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร 085-0249389


นายอุทัย จิตกล้า
ส.อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร 089-6248379


นางแสงอรุณ ปัญญารุ้ง
ส.อบต. หมู่ 12
เบอร์โทร 087-3745372


นายวุฒิ โพธิ์แก้ว
ส.อบต. หมู่ 13
เบอร์โทร 089-4848349


นางชนิดาภา สุขสวนงาม
ส.อบต.หมู่ 14
เบอร์โทร 083-3702750


นางประหยัดสิน ดีประดวง
ส.อบต. หมู่ 14
เบอร์โทร 084-4966311