ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ20 ธ.ค. 2562
2รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน30 ก.ย. 2561
3การตรวจสอบการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ก.ย. 2561
4รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 64 ต.ค. 2553
5การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.254422 ก.ย. 2553
6ปรับปรุงคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัด16 ก.ย. 2553
7ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน13 ก.ค. 2553

1