ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔22 ต.ค. 2563
2ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔22 ต.ค. 2563
3ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที10 ม.ค. 2563
4ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 25639 ม.ค. 2563
5ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.25639 ม.ค. 2563
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีประจำปี พ.ศ. 25639 ม.ค. 2563
7ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
8การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีพ.ศ.256230 ต.ค. 2562
9ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที11 เม.ย. 2562
10การจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมี ประจำปีพ.ศ.25624 เม.ย. 2562
11การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 ม.ค. 2562
12การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628 ม.ค. 2562
13จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 พ.ย. 2561
14ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที16 ต.ค. 2561
15มอบอำนาจให้รององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1 ต.ค. 2561
16ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที31 ต.ค. 2560
17การจัดตั้งศูนย์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์26 เม.ย. 2560
18การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองที ประจำปี พ.ศ.25604 เม.ย. 2560
19การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองที ประจำปี พ.ศ.2560 -4 เม.ย. 2560
20ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา อบต. ประจำปี พ.ศ. 256030 มี.ค. 2560

12  >> >|