ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ลำดับรายการวันที่
1การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ2563)2 มิ.ย. 2563
2ประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-256310 มี.ค. 2563
3ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14 มิ.ย. 2562
4รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)10 ต.ค. 2560
5รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)10 ต.ค. 2560
6ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที 1/256310 ต.ค. 2560
7บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)10 ต.ค. 2560
8แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558)2 ก.ค. 2555
9แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557)6 มิ.ย. 2554

1