ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256416 ก.พ. 2564
2ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 10 ก.พ. 2564
3ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256410 ก.พ. 2564
4ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กรการปกครองส่วนท้อถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
5ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)25 มี.ค. 2563
6รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 256225 ต.ค. 2562
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างออกแบบ งานโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.เมืองที งบเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)13 พ.ค. 2562
8ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256228 ก.ย. 2561

1