ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 มี.ค. 2564
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.256215 ต.ค. 2562
3มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที6 ก.พ. 2562
4มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6 ก.พ. 2562
5แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ15 ม.ค. 2562
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ11 ม.ค. 2562
7มาตรการป้องกันการรับสินบนประจำปี พ.ศ.256211 ม.ค. 2562
8นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.256211 ม.ค. 2562
9การจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25624 ม.ค. 2562
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25628 ต.ค. 2561
11มาตรการป้องกันการรับสินบนประจำปี พ.ศ.25628 ต.ค. 2561
12คู่มือ ขั้นตอน และการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256030 มี.ค. 2560
13การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 25606 ก.พ. 2560

1