ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

รายการวันที่
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 14 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 417/34 -ข้อ 417/46)2 เม.ย. 2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ข้อ 296-ข้อ 309)2 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วยไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น พ.ศ.25612 เม.ย. 2564
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรครูทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25622 เม.ย. 2564

1