ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

รายการวันที่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25607 เม.ย. 2564
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.25605 เม.ย. 2564
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.25605 เม.ย. 2564

1